Warunkiem zapisu dziecka do żłobka jest podpisanie umowy oraz wszelkich dokumentów stanowiących integralną część umowy (regulamin pracy żłobka, statut, karta zgłoszeniowa, karta upoważnienień), wpłata opłaty rekrutacyjnej, która jest opłatą bezzwrotną w wysokości 400 zł.
Przed podpisaniem umowy zapraszamy serdecznie do umówienia spotkania zapoznawczego i omówienia warunków adaptacji w żłobku.

Prosimy o kontakt pod numerem: 722-225-029
lub pod adresem mail: zlobek-delfinki@wp.pl

Wszelkie informacje kontaktowe oraz adres znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT