Warunkiem zapisu dziecka do żłobka jest podpisanie umowy oraz wszelkich dokumentów stanowiących integralną część umowy (regulamin pracy żłobka, statut, karta zgłoszeniowa, karta upoważnienień), wpłata wpisowego, które jest opłatą jednorazową, bezzwrotną w wysokości 350 zł.
Przed podpisaniem umowy zapraszamy serdecznie do umówienia spotkania z Dyrektor żlobka.
Telefon kontaktowy 728-393-864.

Wszelkie informacje kontaktowe oraz adres znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT