Placówka zapewnia w szczególności:

  • profesjonalną opiekę,
  • wychowanie dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat,
  • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,
  • działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie,
  • zaspokajanie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka,
  • prowadzenie urozmaiconych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku.Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego