Placówka zapewnia w szczególności: profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu, działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie, zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka, prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku.Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego