REKRUTACJA 2021!
PRZYJDŹ, SPRAWDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM :)

Żłobek Delfinki jest prywatną placówką która:

 • Posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej
 • Spełnia wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Jest placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa


DOTACJA W ŻŁOBKU NA ROK 2021

Drodzy Rodzice!

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2021


W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosić będzie:
1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.


W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.DOTACJA "MALUCH + 2021"

Informujemy że Niepubliczny Żłobek „Delfinki”, ul. Kijanki 2, Kraków 30-693 został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 80 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.

Dofinansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.NASZ ŻŁOBEK- DELFINKI

Jesteśmy żłobkiem bliskościowym pracującym w oparciu o NVC

  • Jesteśmy placówką przystosowaną dla 25 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
  • Przewiujemy utworzenie docelowo dwóch grup wiekowych (w miarę zapisu dzieci do danej grupy wiekowej).
  • Nasz żłobek otwarty jest codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00- 17:00 ( z wyjątkiem Świąt,dni wolnych ustawowo od pracy oraz dni ustalonych odgórnie przez Dyrekcję- uwzględnionych w umowie).
  • Znajdujemy się w nowo wybudowanym budynku na parterze przy ul. Kijanki 2.
  • Lokal został wykonany w najwyższych standardach zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.
  • Mieścimy się w dogodnej lokalizacji dla Rodziców - w pobliżu świetne połączenia Komunikacji Miejskiej.
  • Obok budynku znajduje się duży parking samochodowy.
  • Wewnątrz lokalu rekuperacja- co odpowiada za stała wymianę świeżego powietrza.
  • Dzieci mają na co dzień do dyspozycji zielony, ogrodzony teren, na którym mieści się kolorowy i bezpieczny (posiadający certyfikaty) plac zabaw dla naszych najmłodszych Milusińskich.
  • Zarówno wszystkie meble jak i całe wyposażenie żłobka posiada certyfikaty bezpieczeństwa.
  • Dzieci mają do dyspozycji kolorowe i przestrzenne sale.
  • Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną wyspecjalizowaną kadrę, dla której praca z najmłodszymi stanowi pasję i codzienną radość :)

  • W naszym żłobku jest możliwość pozostawienia wózka na czas pobytu Dziecka.

  • Dzieci objęte są ubezpieczeniem NNW ( w ramach wpisowego).

   • Tutaj maluchy nie znajdą czasu na nudę!
Nasza kadra dba o to, aby na co dzień nasz żłobek był dla Państwa pociech miejscem pełnym ciepłych, rodzinnych relacji, gwarantując tym samym dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.

Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka. Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w żłobku był dla dziecka radosnym wspomnieniem, a dla Rodziców gwarancją spokojnego dnia w pracy podczas gdy ich pociechy mają zagwarantowana profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

Przewidujemy zajęcia adaptacyjne.

Dla dzieci zapisujących się w trakcie roku zajęcia adaptacyjne do indywidualnego ustalenia co do terminu.
Zadbamy o to, aby czas poświęcony na zajęcia adaptacyjne upłynął na miłej wspólnej zabawie z udziałem Rodziców oraz cioć w żłobku. Będzie to czas, który pomoże nam jak najlepiej przygotować Rodziców i ich pociechy do dalszej przygody na co dzień z innymi
Delfinkami :)


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszym żłobkiem"od środka":) Życzymy miłej zabawy oraz wielu pozytywnych wrażeń! Jesteśmy tu po to, żeby pomóc sobie na wzajem!

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środkówProgramu LIFE Unii Europejskiej.

Logo UMK
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Małopolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 realizowanego w latach ubiegłych w kwocie 80 PLN/ dziecko od stycznia do grudnia 2021.