OFERTA NA ROK 2021


Nasza oferta pozwoli wybrać każdemu Rodzicowi odpowiedni zakres czasowy opieki nad jego dzieckiem w zależności od indywidualnych potrzeb.
Na miesięczną opłatę naliczaną za pobyt każdego dziecka w żłobku uwzględnia się CZESNE (w wysokości adekwatnej do wybranej opcji godzinowej) oraz OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE * (pomnożoną razy ilość dni roboczych w miesiącu).

W momencie uzyskania dotacji ceny za czesne ulegną zmniejszeniu adekwatnie do wybranej w umowie opcji co do ilości godzin pobytu dziecka w żłobku.


*W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecnośći dziecka opłata za wyżywienie w tym dniu/ach jest odliczana w następnym miesiącu rozliczeniowym.WPISOWE

opłata jednorazowa przy zapisaniu dziecka do żłobka.
Przy zapisie dziecka na stałe abonamenty obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 400 zł.
Przy kontynuacji pobytu dziecka na kolejny rok trwania umowy obowiązuje wpisowe w kwocie 250 zł.

Jest to opłata jednorazowa płatna do 3 dni od zapisu dziecka do placówki po raz pierwszy przelewem na konto. Z opłaty pokrywane jest ubezpieczenie dziecka w pierwszym roku trwania umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, a także zakupywane są materiały dydaktyczne, papiernicze i higieniczne.*


*Po podpisaniu umowy-zapisaniu dziecka, obowiązuje wpłata WPISOWEGO (Opłata jednorazowa, bezzwrotna. Również w przypadku podpisania umowy i późniejszej rezygnacji!) Płatna przelewem na konto żłobka do 3 dni (od dnia podpisania umowy) w wysokości 400 zł.


OPŁATY MIESIĘCZNE


1.ABONAMENTY STAŁE:* czesne dla pobytu 10 godzin dziennie: 1200 złmc( 7:00- 17:00) -do momentu uzyskania dotacji. Przy dotacji pomniejszona odpowiednio o kwotę przysługującej dotacji *


* czesne dla pobytu 7 godzin dziennie: 1050 zł/ mc ( 7:00- 14:00)- do momentu uzyskania dotacji. Przy dotacji pomniejszona odpowiednio o kwotę przysługującej dotacji*Ceny oraz przedziały czasowe pakietów są ustalone odgórnie i nie ulegają modyfikacjom!

* DOTACJA: po przyznaniu dotacji przez Urząd Miasta Krakowa oraz Marszałkowski Urząd Wojewódzki (dotacja MALUCH + 2021) czesne zostaje odpowiedniopomniejszone o przyslugujące kwoty dotacji.
* pojedyńcza godzina: 20 zł (naliczana za każdą nadprogramową godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad ustalony pakiet)

* opłata za każdą nadliczbową godzinę pobytu dziecka po godzinach pracy placówki po godzinie 17:00- wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.


2. ŻYWIENIE/CATERING

Stawka żywieniowa wynosi 14 zł za 4 posiłki/ dziennie.
W przypadku specjalistycznej diety dziecka stawka za wyżywienie jest ustalana indywidualnie na podstawie analizy diety przez dietetyka.

Co tygodniowe menu do wglądu w placówce.

1. śniadanie
2. II śniadanie
3. obiad : zupka oraz II danie
4. podwieczorek

Rodzice dzieci, które nie korzystają z naszego cateringu, mogą dostarczyć posiłki samodzielnie (dla dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka). Powinny to być hermetycznie zamknięte słoiki z daniami obiadowymi, deserami typu gerber, mleko modyfikowane, kaszki itp. Wszystkie opakowania zawierające jedzenie powinny być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Nie zezwala się na przynoszenie przygotowanych przez siebie posiłków!


W przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w żłobku- możliwe odliczenie posiłków po uprzedniej informacji o rezygnacji z posiłków w danym dniu zgodnie z harmonogramem godzin podanym w umowie.


RABAT RODZINNY*

Masz więcej niż jedno dziecko w naszym żłobku? Za każde dziecko zapłacisz 50 zł mniej w rozliczeniu miesięcznym czesnego!

*Rabat Rodzinny jest uwzględniany przy zapisie kolejnego dziecka. Rabat rodzinny obowiązuje jedynie w przypadku pełnej opłaty za czesne -stałe abonamenty(nie dotyczy dzieci zapisanych na pakiety godzinowe).Opłaty prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy:

ALIOR BANK: 33 2490 0005 0000 4530 3303 5942