REKRUTACJA 2017!
PRZYJDŹ, SPRAWDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM :)

Żłobek Delfinki jest prywatną placówką która:

  • Posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej
  • Spełnia wszelkie wymagania Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Jest placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa


DOTACJA W ŻŁOBKU NA ROK 2017

Drodzy Rodzice!

Planuje się, że w roku 2017 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
  1. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
    Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

    Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl ”Zastrzeżenie ewentualnych zmian udzielania dofinansowania


W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2017 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podpisania umów na okres krótszy niż przewidywany czas udzielania dotacji. Umowy takie zostaną przedłużone aneksem w trakcie ich obowiązywania.DOTACJA
"MALUCH + 2017"

Informujemy że Niepubliczny Żłobek „Delfinki”, ul. Kijanki 2, Kraków 30-693 został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2017

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 140 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.

Dofinansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

NASZ ŻŁOBEK

Jesteśmy placówką przystosowaną dla 25 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat. Przewiujemy utworzenie docelowo dwóch grup wiekowych (w miarę zapisu dzieci do danej grupy wiekowej).
Nasz żłobek otwarty jest codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00- 17:00
( z wyjątkiem Świąt oraz dni wolnych ustawowo od pracy).
Znajdujemy się w nowo wybudowanym budynku na parterze przy ul. Kijanki 2. Lokal został wykonany w najwyższych standardach zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Mieścimy się w dogodnej lokalizacji dla Rodziców. Obok budynku znajduje się duży parking samochodowy. Powstał już również nowoczesny plac zabaw zgodnie z obowiązującymi normami.
Wewnątrz lokalu rekuperacja- co odpowiada za stała wymianę świeżego powietrza.

Do dyspozycji dzieci jest zielony, ogrodzony teren, na którym mieści się kolorowy i bezpieczny (posiadający certyfikaty) plac zabaw dla naszych najmłodszych Milusińskich.
Zarówno wszystkie meble jak i całe wyposażenie żłobka posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Sale dla dzieci są przestrzenne i kolorowe. Tutaj maluchy nie znajdą czasu na nudę.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną wyspecjalizowaną kadrę, dla której praca z najmłodszymi stanowi pasję i codzienną radość :) Praca potwierdzona referencjami wewnątrz żłobka do wglądu Rodziców.

W naszym żłobku jest możliwość pozostawienia wózka na czas pobytu Dziecka.
Dzieci objęte są ubezpieczeniem NNW ( w ramach wpisowego).
Nasza kadra dba o to , aby na co dzień nasz żłobek był dla Państwa pociech miejscem pełnym ciepłych,
rodzinnych relacji, gwarantując tym samym dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.
Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka. Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w żłobku był dla dziecka radosnym wspomnieniem, a dla Rodziców gwarancją spokojnego dnia w pracy podczas gdy ich pociechy mają zagwarantowana profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

Przewidujemy zajęcia adaptacyjne.

Dla dzieci zapisujących się w trakcie roku zajęcia adaptacyjne do indywidualnego ustalenia co do terminu. Zadbamy o to, aby czas poświęcony na zajęcia adaptacyjne upłynął na miłej wspólnej zabawie z udziałem Rodziców oraz cioć w żłobku. Będzie to czas, który pomoże nam jak najlepiej przygotować Rodziców i ich pociechy do dalszej przygody na co dzień z 
Delfinkami :)


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszym żłobkiem
"od środka":)
Życzymy miłej zabawy oraz wielu pozytywnych wrażeń!
Jesteśmy tu po to, żeby pomóc sobie na wzajem!PRZERWA WAKACYJNA:

Informujemy, iż przerwa w naszym żłobku w roku 2017 roku nastąpi w okresie
31.07-11.08.2017 roku.