Plan dnia


7:00 - 8:15 - dzieci przychodzą do placówki / zabawy dowolne na sali wynikające z własnej aktywności

8:15 - 8:30 - toaleta poranna

8:30 - 9:00 - śniadanie

9:15 - 10:00 - Zajęcia dowolne, zabawy

10:00 - 10:15 - II śniadanie

10:15- 11:15- zajęcia tematyczne według tygodniowego planu, spacer

11:30-12:00 - obiad

12:15- 12:30- czynności higieniczne , przygotowanie do drzemki dzieci

12:45- 14:30 - drzemka

14:45- 15:00 - podwieczorek

15:15- 17:00 - zabawy dowolne w/g zainteresowań indywidualnych dzieci. Zabawy grupowe.
Rozchodzenie się dzieci do domu.