Plan dnia


7:00 - 8:45- dzieci przychodzą do placówki / zabawy dowolne na sali wynikające z własnej aktywności

8:45 - 9:00 - toaleta poranna

9:00- 9:15- śniadanie

9:15 - 10:00 - Zajęcia dowolne, zabawy

10:15 - 10:30 - II śniadanie

10:30- 11:30- zajęcia tematyczne według tygodniowego planu, spacer

11:45-12:15 - obiad

12:15- 12:30- czynności higieniczne , przygotowanie do drzemki dzieci

12:45- 14:15 - drzemka

14:30- 14:45 - podwieczorek

15:00- 17:00 - zabawy dowolne w/g zainteresowań indywidualnych dzieci. Zabawy grupowe.
Rozchodzenie się dzieci do domu.