Plan dnia


7 - 8:45 - dzieci przychodzą do placówki / zabawy dowolne na sali wynikające z własnej aktywności

8.45 - 9.00 - krótkie ćwiczenia poranne

9.00 - 9 30 - ŚNIADANIE

9.30 - 10.00 - Toaleta. Mycie rączek/ ząbków. Porządki po śniadaniu. Sprzątanie zabawek przygotowanie do zajęć,

10.00 - 11.00 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: - zajęcia muzyczno-taneczne - ćwiczenia logopedyczne - zajęcia z
j.angielskim - zajęcia plastyczne - zabawy na placu zabaw /przy odpowiednich warunkach
pogodowych/spacer, gimnastyka (w/g wybranych dni w planie)

11:00 - 12:00 - OBIAD

12:15- 13:45- leżakowanie (dostosowane również adekwatnie do wieku i potrzeb indywidualnych dziecka)

13:45- 14:00 - Toaleta po spaniu. Zabawy.Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 -14:30- PODWIECZOREK

15:00- 17:00 - zabawy dowolne w/g zainteresowań indywidualnych dzieci. Zabawy grupowe.
Rozchodzenie się do domu.